Fabrika Mola ve İşe Başlangıç Saati

Günümüz iş yaşamını şekillendiren unsurlardan biri de çalışanların işe başlama ve mola saatleridir. Verimli bir çalışma için çalışanın dikkatli , konsantrasyonu yüksek , stressiz ve dinlenmiş bir vücut ile çalışması gerekmektedir. İşte bu saatler, iş güvenliği, çalışan iş verimliliği , çalışan memnuniyeti ve hatta işletmenin ticari hayatındaki başarısı üzerinde çok önemli bir etkiye sahiptir. Ancak bu saatler işyerleri için sadece rutinin bir parçası olmadığı , aynı zaman da kültürel , sosyal ve ekonomik faktörlerle de ilişkilendirilebildiğini biliyor muydunuz ?
Aşağıda fabrika mola ve işe başlangıç saatlerinin faktörlerinden bahsedeceğiz.

Tarih ve Evrim
Fabrika mola ve işe başlangıç saatleri kavramı endüstri devriminden bu yana önemli ölçüde gelişti ve değişime uğradı. 18. Yüzyılda işçilerin çalışma saatleri genellikte 12 ila 16 saat arası değişmekte ve çay molası gibi mola kavramı yoktu. İlk kez Henry Ford 8 saatlik çalışma süresini denemiş ve hafta sonları tatil olarak uygulanmıştı. Bu uygulamadan sonra çalışma ve iş verimliliği gözle görülür şekilde artmış ve diğer fabrika ve iş yerleri de bu uygulamaya geçmiştir. Sanayi devriminde önce işyerinde iş güvenliği ve çalışma saatleri ile ilgili bir düzenleme yoktu.
Uzun çalışma saatleri çalışanları zihinsel ve fiziksel sağlığına olumsuz etki ediyordu. Düşün iş güvenliği standardı uygulanıyor ve işyerlerinde alınması gereken temek iş güvenliği önlemleri alınmıyordu. Tehlikeli makineler ile mola süresi verilmeden çalışma çalışanların sağlığını ve hayatını tehlikeye atıyordu. Çalışanların mola süreleri ve iş güvenliği konuları ancak endüstriyel devrimin ilerlemesi ile işçi haklarını ve hareketlerinin güçlenmesi ve sendikaların çalışma hayatımıza girmesi ile daha fazla önem kazandı.

Sağlık
Yeterince dinlenme olanağı olmayan çalışanlarda gözle görülür yorulmalar belli olmaktadır. Uzun saatler çalışan vücutta belirli bir süre sonra kas yorgunluğu ve beyin yorgunluğu gözlenir. Hal böyle olunca iş verimliği daha çok çalışıldığı halde düşer.  Uzun çalışma saati çalışanların  koroneri kalp hastalığına yakalanma  riskini %40 oranında  arttırdığı tespit edilmiş. Bu oran sigara içenlerin karşılaştığı kalp hastalığına yakalanma oranı olan %50 ‘ye yakın bir orandır.
Yine uzun çalışma saatleri olan ve mola süresi olmayan işletme çalışanlarında felç riskinin arttığı araştırmalar ile ortaya çıkarılmıştır.  Günde 8 saatten fazla çalışan birisinin 8 saat çalışan birisine göre depresyona girme oranı 2,5 kat fazlaymış. Yurtdışında yapılan 25 yıllık bir çalışmada az tatil yapanlarda erken ölüm ve yaşlanma sonrası sağlık bozukluğuna rastlandı.

Verimlilik ve İş Memnuniyeti  
İşe başlama saatleri ve mola süreleri , işçilerin verimli çalışmasına ve iş memnuniyeti üzerinde doğrudan ve çok olumlu etkiye sahiptir. Örneğin belirlenen mola sürelerinden verilen molalar yorulan çalışanların dinlenmesine ve moladan sonra daha verimli çalışmasına neden olur. Mola , Paydos ve İşe başlanma saatlerindeki iş yerlerinin rutin tutumları işçilerin iş stresini azaltıp motivasyonlarını üst seviyeye çıkarmaktadır. İşe başlama ve mola süreleri rutine girmiş firmalarda çalışanların memnuniyetine bağlı olarak işe bakış açıları değişmektedir ve başka iş arama nedenleri ortadan kalkmaktadır.

İş Güvenliği
Fabrika mola ve işe başlangıç saatleri belirli olan firmalarda düzenlik ve rutin olarak verilen mola saatleri sayesinde işçiler fiziksel hem de zihinsel olarak dinlenmiş olur bu da yorgunluğun ve dikkatsizliğin yol açtığı iş kazalarını önemli ölçüde azaltır. Mola süreleri işçilerin dikkatlerinin dağılmasını önler ve işyerindeki iş tehlikelerini önceden fark etmelerine ve alınması gereken iş güvenliği önlemlerini almalarına yardımcı olur.Sonuç olarak Fabrika Mola ve İşe Başlangıç saatleri iş yerleri ve çalışanlar için ayrı ayrı önem taşımaktadır. Bu saatlerin belirli periyotlarda düzenli olarak uygulanması her iki taraf için aynı zamanda çalışma hayatı içinde büyük önem arz etmektedir. Günümüz teknolojileri ile çalışanların işe başlama , yemek , mola ve paydos zamanlarını otonom olarak takip etmek mümkündür. F5 SmartBreak Bell isimli ürünümüz iş yerlerinin bu süreleri takip etmesine ve tamamen iş yerinin mesai saatlerine uygulanabilen programlar yapmasına , olanak tanır.